Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektSpara
 
VidObjektSpara
Utför ett script när objektdata har validerats och sparats men innan fältet lämnas.
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts men objektet sparas och fältet som var aktivt före händelsen som utlöste scriptet förblir aktivt.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Denna scripttrigger aktiveras endast när valda fältdata har ändrats.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar ett script.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt