Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektÄndra
 
VidObjektÄndra
Utför ett script när värdet som är associerat med ett objekt ändras som ett resultat av följande:
en användare skriver i ett objekt
en användare klickar på ett objekt som en kryssruta och gör att värdet ändras
redigeringsbearbetningar som klipp, klistra och rensa
scriptsteg som Infoga text vilket ändrar ett fält
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Den här scripttriggern aktiveras om den används i en panelkontroll när byte av panel sker.
Den här scripttriggern kommer inte att aktivera ett script när följande bearbetningar genomförs:
dessa beskrivs i Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger
ett fönster som uppdateras för att uppdatera data från en extern datakälla
fält för automatisk inmatning uppdateras
Scripttriggern VidObjektÄndra kan ställas in för summerings- och beräkningsfält, men kommer inte att aktiveras.
Värdet för scriptparametern som VidObjektÄndra skickar till scriptet specificeras innan triggern aktiveras. Om du anger att VidObjektÄndra ska aktiveras på ett fältobjekt så körs scriptet när fältet ändras. Om ditt script behöver värdet innan fältet ändrades använder du scriptparametern för att skicka fältets omodifierade värde till scriptet. Om ditt script däremot behöver det modifierade värdet inkluderar du ett steg i scriptet som hämtar fältets nuvarande (ändrade) värde.
FileMaker WebDirect har inget stöd för att använda scripttriggern VidObjektÄndra för att övervaka tangentnedtryckningar i ett fält (t.ex. när en webbanvändare matar in text via ett tangentbord, en Input Method Editor eller textförslag). Om du övervakar tangentnedtryckningar med VidObjektÄndra kan det leda till sämre prestanda eller oväntade resultat.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt