Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektTangenttryckning
 
VidObjektTangenttryckning
Utför ett script när ett objekt är aktivt och tar emot ett eller flera tecken från tangentbordet, antingen direkt eller via en redigerare för indata (IME). Använd funktionen Get ( TriggerTangenttryckning ) om du vill returnera tecken som aktiverar scripttriggern.
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Kombinerade tangentnedtryckningar i en IME aktiverar inte den här triggern. Istället aktiveras triggern efter att texten verkställs av IME. Det utlösta scriptet bearbetar den sträng som har verkställts.
Använd funktionerna Get ( TriggerModifieringsTangent ), Code och Char när du vill arbeta med specialtecken som navigationstangenterna tabb och piltangenterna samt med generella Unicode-tecken. Se Kodfunktionen där det finns en lista över navigeringstangenter och de koder som rapporteras till ett script. Teckenfunktionen returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter.
Tangentnedtryckningar bearbetas i följande ordning:
1. Operativsystemet bearbetar vissa tangenter.
2. FileMaker Pro bearbetar tangenter i kortkommandon.
3. Ett script som utlöses av scripttriggern VidObjektTangenttryckning bearbetar tecknen.
4. Ett script som utlöses av scripttriggern VidLayoutTangenttryckning bearbetar tecknen.
5. Navigeringstangenter används för navigering medan icke-navigeringstangenter bearbetas av det aktiva objektet om det finns ett sådant.
6. Om det inte finns något aktivt objekt visas ett meddelande för icke-navigationstangenter.
Det första av dessa steg som använder tangenten stoppar processen. Ett script som utförs av någon av scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning kan stoppa ytterligare bearbetning av tangenttryckningen genom att returnera Falskt.
Kortkommandon, t.ex. för att klippa och klistra (Ctrl+X, Ctrl+V i Windows, Kommando-X, Kommando-V i macOS), aktiverar inte den här scripttriggern.
Om du använder piltangenterna eller musen för att navigera och väljer i listor, menyer och kalendrar kommer denna trigger inte att aktiveras. Om du anger text i dessa fält kommer triggern att aktiveras.
Scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning och VidLayoutTangenttryckning aktiveras inte om det aktiva objektet är en webbvisare.
Scripttriggern VidObjektÖppna, scripttriggern VidObjektStäng och VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här triggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt