Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektStäng
 
VidObjektStäng
Utför ett script innan ett aktivt objekt lämnas som ett resultat av följande:
en användare tabbar sig bort från ett objekt
en användare klickar på ett annat objekt
ett scriptsteg försöker göra ett annat objekt till aktivt objekt
en användare begär en dialogrutan som normalt skulle göra att fältet lämnades
en användare försöker flytta mellan rader i ett portalobjekt
en användare försöker flytta sig mellan repetitioner i ett repeterat fält
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
I FileMaker WebDirect aktiveras inte den här scripttriggern när den tilldelas till en webbvisare.
Triggern aktiveras oavsett hur objektet är formaterat.
Om objektet har ställts in för att inte tillåta ingång kan scriptet bara utlösas om du går in i objektet med hjälp av ett scriptsteg.
Scripttriggern VidObjektÖppna, VidObjektStäng och scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.
Om du klickar på en annan portalrad aktiveras scripttriggern VidObjektStäng som ställts in för raden som lämnas och därefter scripttriggern VidObjektÖppna för den nya raden. På samma sätt som när scripttriggern VidObjektStäng är tilldelad till andra objekt, aktiveras scripttriggern innan objektet lämnas och scriptet bestämmer om avslutandet lyckades baserat på scriptresultatet.
Bläddring gör inte objekt aktiva och aktiverar inte denna scripttrigger.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
VidObjektStäng kan inte aktiveras från en portal i sökläge.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt