Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektÖppna
 
VidObjektÖppna
Utför ett script när ett layoutobjekt blir aktivt som ett resultat av följande:
en användare tabbar sig fram till objektet
en användare klickar på objektet
ett scriptsteg gör att ett objekt öppnas
en användare flyttar sig mellan repetitioner i ett repeterat fält
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
I FileMaker WebDirect aktiveras inte den här scripttriggern när den tilldelas till en webbvisare.
Scripttriggern VidObjektÖppna, scripttriggern VidObjektStäng och scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.
Om VidObjektÖppna tilldelas till ett portalobjekt kommer det att aktiveras när en annan portalrad blir aktiv. Om du klickar på ett annat objekt i samma portalrad kommer inte portalens scripttrigger VidObjektÖppna att aktiveras igen.
VidObjektÖppna kan inte aktiveras från en portal i sökläge.
När du växlar till sökläget och anger ett fält i FileMaker Pro aktiveras VidObjektÖppna om triggern är inställd på att köras i sökläget.
Bläddring gör inte objekt aktiva och aktiverar inte denna scripttrigger.
Om du klickar på en knapp, en flytande fönster-knapp eller en panelkontroll aktiveras inte den här triggern på knappen eller fliken. Om du trycker på tabb-tangenten för att navigera till en knapp, flikpanel eller glidpanel och gör den till ett aktivt objekt aktiveras inte den här triggern.
Om du stänger ett flytande fönster med tangenten Esc eller scriptsteget Stäng flytande fönster blir motsvarande knapp för flytande fönster aktiv och scripttriggern VidObjektÖppna aktiveras.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt