Referens > Referens för scripttriggers > VidLayoutTangenttryckning
 
VidLayoutTangenttryckning
Utför ett script när ett eller flera tecken matas in från tangentbordet antingen direkt eller via en redigerare för indata (IME). Använd funktionen Get ( TriggerTangenttryckning ) om du vill returnera tecken som aktiverar scripttriggern.
Två typer av tecken kan göra att triggern aktiveras:
tangenter som normalt används för ett aktivt objekt
tangenter som normalt används för navigering
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge, Sökläge och Granskningsläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Använd funktionerna Get ( TriggerModifieringsTangent ), Code och Char när du vill arbeta med specialtecken som navigationstangenterna tabb och piltangenterna samt med generella Unicode-tecken. Se Kodfunktionen där det finns en lista över navigeringstangenter och de koder som rapporteras till ett script. Teckenfunktionen returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter.
Tangentnedtryckningar bearbetas i följande ordning:
1. Operativsystemet bearbetar vissa tangenter.
2. FileMaker Pro bearbetar tangenter i kortkommandon.
3. Ett aktivt objekt med scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan bearbeta ett tecken.
4. Scripttriggern VidLayoutTangenttryckning kan bearbeta ett tecken.
5. Navigeringstangenter används för navigering medan icke-navigeringstangenter bearbetas av det aktiva objektet med scripttriggern VidObjektTangenttryckning.
6. Om det inte finns något aktivt objekt visas ett meddelande för icke-navigationstangenter.
Det första av dessa steg som använder tangenten stoppar processen. Ett script som utförs av någon av scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning kan stoppa ytterligare bearbetning av tangenttryckningen genom att returnera Falskt.
Om du använder piltangenterna eller musen för att navigera och väljer i listor, menyer och kalendrar kommer denna utlösare inte att aktiveras. Om du anger text i dessa fält kommer triggern att aktiveras.
Windows: Tangenterna Alt och Ctrl aktiverar inte den här scripttriggern.
macOS: Cmd-tangenten aktiverar inte den här scripttriggern.
FileMaker Go: Den här triggern aktiveras endast om ett fält är aktivt när användaren gör en tangentnedtryckning.
Om ett fel i det utlösta scriptet gör att scriptet inte avslutas kommer tangenttryckningen som utlöste scriptet inte att bearbetas.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt