Referens > Referens för scripttriggers > VidFilAVPlayerÄndring
 
VidFilAVPlayerÄndring
Utför ett script om mediefilen spelas upp från ett fält eller en URL-adress, och spelarens tillstånd ändras. Följande händelser kan aktivera denna scripttrigger:
en användare pausar, spelar upp eller stoppar mediet med uppspelningskontrollerna eller gester
uppspelningen av en video avslutas vid slutet av videon
uppspelningen av mediet avslutas eftersom scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge ställdes in på Stoppad
uppspelningen av en video avslutas eftersom AVPlayer Spela upp börjar att spela upp en annan video
Läs VidObjektAVPlayerÄndring om du vill ange en scripttrigger när mediefilen spelas upp i ett containerlayoutobjekt.
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt