Referens > Referens för scripttriggers > VidExterntKommandoMottaget
 
VidExterntKommandoMottaget
Utför ett script när en användare trycker på någon av följande knappar på låsskärmen eller på en extern enhet: stoppa, spela upp, pausa, växla uppspelning/paus, spela nästa, spela föregående, samt påbörja eller avsluta sökning framåt eller bakåt.
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Kommentar 
Använd funktionen Get ( TriggerExternHändelse ) om du vill returnera händelsen som aktiverade scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt