Arbeta med relaterade tabeller > Om relationer > Relationer av typen en-till-en
 
Relationer av typen en-till-en
I en relation av typen en-till-en kopplas en post i en tabell till en och endast en post i en annan tabell. I en skoldatabas har till exempel varje elev bara ett student-ID, och varje student-ID tilldelas endast till en person.
En relation av typen en-till-en ser ut så här i relationsdiagrammet:
Studenttabellen och tabellen med kontaktinformation med en relation av typen en-till-en mellan dem
I det här exemplet är nyckelfältet i varje tabell, StudentID, designat för att innehålla unika värden. I tabellen Studenter är fältet StudentID primärnyckeln, och i tabellen Kontaktinformation är fältet StudentID en främmande nyckel.
Den här relationen returnerar relaterade poster när värdet i fältet StudentID i tabellen Kontaktinformation är detsamma som fältet StudentID i tabellen Studenter.
Poster i tabellerna Studenter och Kontaktinformation som visar resultatet av en relation av typen en-till-en
Relaterade avsnitt 
Planera en relaterad databas
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer