Arbeta med relaterade tabeller > Om relationer > Relationer av typen en-till-många
 
Relationer av typen en-till-många
I en relation av typen en-till-många kan en post i en tabell kopplas till en eller flera poster i en annan tabell. Till exempel kan varje kund ha många ordrar.
En relation av typen en-till-många ser ut så här i relationsdiagrammet:
Tabellen Kunder och tabellen Ordrar med en relation av typen en-till-många mellan dem
I det här exemplet har det primära nyckelfältet i tabellen Kunder, KundID, designats för att innehålla unika värden. Det främmande nyckelfältet i tabellen Ordrar, KundID, har designats så att flera instanser av samma värde tillåts.
Den här relationen returnerar relaterade poster när värdet i fältet KundID i tabellen Ordrar är detsamma som värdet i fältet KundID i tabellen Kunder.
Poster i tabellerna Kunder och Ordrar som visar resultatet av en relation av typen en-till-många
Eftersom relationer fungerar åt båda hållen finns det även relationer av typen många-till-en.
Relaterade avsnitt 
Planera en relaterad databas
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer