Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Uteslut
 
Uteslut
Användning 
Utesluter den aktuella posten från sökresultatet eller växlar den aktuella sökposten mellan att hitta och utesluta poster.
Se även 
Format 
Uteslut
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget utesluter (döljer tillfälligt) den aktuella posten från sökresultatet och gör nästa post i tabellen till aktuell post.
Utelämna poster fungerar bara i bearbetningsläge och sökläge. När det här scriptsteget utförs i sökläget växlar den aktuella sökposten mellan att inkludera poster och utesluta poster.
Exempel 1 
Utesluter den aktuella posten från de hittade posterna om den skapades före det aktuella datumet.
If [Fakturor::Skapad den < Get ( AktuelltDatum )]
Uteslut
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)