Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Ny post/sökpost
 
Ny post/sökpost
Användning 
Skapar en ny, tom post eller en ny sökpost.
Se även 
Format 
Ny post/sökpost
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
I bearbetningsläge skapar det här scriptsteget en ny, tom post. I sökläge skapas en ny sökpost.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation, skapar en post och går till statistikfältet.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Ny post/sökpost
Gå till fält [Fakturor::Sammanfattning]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)