Använda FileMaker Pro Advanced > Om att skapa runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced) > Namnge runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
 
Namnge runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Filtillägget associerar alla filer i runtime-lösningen med runtime-programmet. Om en användare har mer än en runtime-lösning på en dator kommer filtillägget tillsammans med nyckeln att se till att rätt runtime-program startas när han/hon dubbelklickar på en lösning. Använd ett tillägg som är unikt för dina användares datorsystem.
Tänk på följande när du namnger runtime-lösningar:
Runtime-namnet som du anger i Developer-verktyget används som namn på runtime-programmet och kan också användas som namn på den nya lösningsmappen som innehåller de bundna runtime-databaslösningarna.
Filnamn får innehålla upp till 31 tecken. När du väljer filnamn för runtime-lösningar bör du tänka efter på vilken plattform dina runtime-lösningar kommer att användas, så att scripts och länkdata fungerar korrekt.
Använd standardtillägget .fmpur eller skriv ett tillägg på mellan ett och fem tecken.
Filnamn i Windows får inte börja med ett blanksteg.
Developer-verktyg uppdaterar automatiskt alla filer så att de använder det tillägget som du anger och lägger till det till filnamnen. FileMaker datakällsreferenser som används i relationer, scripts och externa värdelistor uppdateras för att fungera med de nya filnamnen.
Ange tillägget för Windows-lösningar
Tillägget registrerar ditt runtime-program i Windows operativsystem. Tillägget används av Windows för att bestämma vilket program som ska startas när du dubbelklickar på en lösning. Developer-verktyg lägger till filtillägget till alla databasfilnamn i runtime-lösningen när den skapas.
Ange tillägget för macOS-lösningar
I macOS blir de tre första tecknen i tillägget skapar-ID för runtime-programmet. Ett skapar-ID används fortfarande för viss äldre teknik i macOS och bör vara unik så att skillnaderna mellan de olika runtime-programmen i macOS blir tydliga. Skapar-ID lagras enbart i runtime-programmet.
Eftersom ett skapar-ID består av fyra tecken skapas koden i Developer-verktyg genom att de första tre tecknen i ett tillägg används och ett versalt "F" infogas efter det första tecknet. Exempelvis skrivs det fem tecken långa standardtillägget "fmpur" som skapar-ID "fFmp". Skapar-ID gör skillnad mellan gemener och versaler.
Obs!  Du bör registrera skapar-ID hos Apple Inc. för att du ska få en bekräftelse på att det skapar-ID du valt är unikt. Det går bra att använda det fem tecken långa tillägget .fmpur eftersom FileMaker har registrerat skapar-ID fFmp hos Apple Inc. Kontakta Apple Developer Support eller besök deras webbplats på http://developer.apple.com om du vill registrera andra skapar-ID.
Problem med filtillägg som inte är unika i Windows
Om tillägget inte är unikt kan det uppstå registerkonflikter i Windows. Om du exempelvis använder tillägget .fmp12 för runtime-lösningar och användarna har FileMaker Pro installerat på hårddisken, kommer alla deras FileMaker Pro-dokumentikoner att ändras till runtime-ikonerna. Dessutom kommer FileMaker Pro-dokument inte längre att öppna FileMaker Pro-programmet automatiskt.
Så här återställer du dokumentikonerna till ursprungliga FileMaker Pro-dokumentikoner:
1. Radera runtime-programmet.
2. Öppna ett dokument i programmet FileMaker Pro, stäng sedan dokumentet och avsluta programmet.
3. Starta om datorn.
Relaterade avsnitt 
Om att skapa runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Förbereda filer för en runtime-lösning (FileMaker Pro Advanced)
Binda filer till en runtime-lösning (FileMaker Pro Advanced)
Distribuera runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Importera data i uppgraderade runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Starta runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Återskapa runtime-filer (FileMaker Pro Advanced)