Lägga till och visa data > Flytta mellan poster
 
Flytta mellan poster
Använd navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet.
Navigeringskontroller
Klicka på menyn Poster > Gå till post.
Flytta poster i en lista eller tabell med hjälp av rullningslisten till höger i fönstret.
Obs!  Om din enhet stöder gester kan du svepa till höger om du vill gå till nästa eller föregående post.
Relaterade avsnitt 
Kortkommandon (Windows)
Kortkommandon (macOS)