Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Flytta objekt i en layout
 
Flytta objekt i en layout
1. Markera objekten som du vill flytta i layoutläget.
2. Dra objekten till den nya platsen.
Dynamiska guider hjälper dig att placera objektet du drar med andra objekt. (Om du vill inaktivera dynamiska guider väljer du Visa > Dynamiska guider.)
 
För att
Gör så här
Flytta markören en punkt
Tryck på högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil.
Begränsa förflyttningen till antingen horisontell eller vertikal riktning
Tryck på Skift medan du drar det markerade objektet.
Flytta det markerade objektet till en exakt position
Använd linjaler, stödlinjer, dynamiska guider, stödraster och Granskare. Mer information finns i Använda verktyg för att placera objekt exakt.
Åsidosätta fästfunktionen när du flyttar ett markerat objekt
Tryck på Alt (Windows) eller Kommando (macOS) medan du drar det markerade objektet. Mer information finns i Använda linjaler och stödraster.
Placera det markerade objektet utanför dokumentfönstrets ram
Dra objektet till dokumentfönstrets ytterkant.
Kommentar 
Tänk på att du kan placera objekt i olika skikt, justera objekt och rotera dem för att uppnå det önskade resultatet när du flyttar objekt. Mer information finns i Ordna objekt.
Relaterade avsnitt 
Använda linjaler och stödraster