Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Ändra senaste sökning
 
Ändra senaste sökning
Användning 
Ändrar den senaste sökposten.
Se även 
Format 
Ändra senaste sökning
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Ändra senaste sökning körs i sökläge. Om databasen är i ett annat läge när scriptet körs växlar FileMaker Pro till sökläge innan scriptet körs.
Exempel 1 
Utför en sökning. Om inga poster hittades ändras sökposten.
Utför sökning [Spara]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Ändra senaste sökning
End If
Exempel 2 
Utför en sökning och sorterar sedan hittade poster. Om inga poster hittades kan användaren ändra sökposten.
Manuell felhantering [På]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]
If [Get (SenasteFel) = 401]
Ändra senaste sökning
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)