Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för lägen (Windows)
 
Kortkommandon för lägen (Windows)
Använd följande kortkommandon när du arbetar i FileMaker Pro-lägen.
 
Om du vill växla till ...
Tryck på
Ctrl+B
Ctrl+F
Ctrl+L
Ctrl+U
Kortkommandon i bearbetningsläget
Använd dessa kortkommandon för att skapa, radera, duplicera, utesluta, sortera och skriva ut poster i bearbetningsläge.
 
För att
Tryck på
Skapa en post
Ctrl+N
Duplicera en post
Ctrl+D
Radera en post
Ctrl+E
Radera en post utan att bekräfta raderingen
Ctrl+Skift+E
Ändra senaste sökning
Ctrl+R
Visa alla poster
Ctrl+J
Sortera poster
Ctrl+S
Gå till nästa post
Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn
Gå till föregående post
Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp
Flytta till en viss post snabbt
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt postnummer), skriv sedan postnumret och tryck på Retur
Utesluta en post
Ctrl+T
Utesluta flera poster
Ctrl+Skift+T
Öppna Layout-menyn och byt layout
F2
Öppna eller stäng en lista eller kalender för ett aktivt fält
Esc
Skriva ut poster
Ctrl+P
Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut
Ctrl+Alt+P
Uppdatera ett fönster
Ctrl+Skift+G
Aktivera snabbsökningsrutan
Ctrl+Alt+F
Kortkommandon i sökläget
Använd dessa kortkommandon för att skapa och duplicera sökposter i sökläget.
 
För att
Tryck på
Skapa en sökpost
Ctrl+N
Radera en sökpost
Ctrl+E
Duplicera en sökpost
Ctrl+D
Visa alla poster
Ctrl+J
Utföra en sökning
Retur (inaktiverat när du har gjort paus i ett script)
Sätta in från index
Ctrl+I
Gå till nästa sökpost
Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn
Gå till föregående sökpost
Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp
Gå till en specifik sökpost
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt sökpostnummer), skriv sedan sökpostnumret och tryck på Retur
Kortkommandon i layoutläget
Använd dessa kortkommandon i layoutläget för att ordna och justera objekt, utforma fält, kontrollera layoutverktyg och skapa layouter.
Skapa och navigera i layouter
 
För att
Tryck på
Skapa en ny layout
Ctrl+N
Gå till nästa layout
Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn
Gå till föregående layout
Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp
Gå till en specifik layout
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt layoutnummer), skriv sedan layoutnumret och tryck på Retur
Kortkommandon för markering och ändring av objekt
 
För att
Tryck på
Markera ett objekt
Tabb eller Skift+Tabb upprepade gånger tills önskat objekt är markerat.
Markera flera objekt
Skift medan du klickar på varje objekt
Obs!  Du kan även dra pilpekaren om du vill skapa en markeringsruta som omger objekten. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. (Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Ctrl samtidigt som du drar.)
Ändra storlek på ett markerat objekt medan Granskaren är öppen (klicka på Granskare Knappen Granskare i formateringslisten)
Ctrl+1 för att flytta till fliken Position Position i Granskaren. Använd tabb-tangenten för att gå till önskad storleksåtgärd, skriv en storlek och tryck på Enter.
Ändra storlek på markerade objekt och behåll proportionerna
Skift medan du drar ett handtag
Ändra storlek på valda objekt och behåll skillnaderna i längd eller bredd
Ctrl+Skift medan du drar ett handtag
Objektens motsatta kanter stannar kvar i samma position när du ändrar objektens storlek.
Kopiera ett markerat objekts format
Ctrl+Alt+C
Klistra in ett annat objekts format
Ctrl+Alt+V
Kortkommandon för objektjustering
 
För att
Tryck på
Justera vänster
Ctrl+Skift+vänsterpil
Justera höger
Ctrl+Skift+högerpil
Justera upptill
Ctrl+Alt+uppåtpil
Justera nedtill
Ctrl+Skift+nedåtpil
Visa eller dölja linjaler
Ctrl+Alt+Skift+R
Visa eller dölja stödraster för objekt
Ctrl+Alt+Y
Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider när du ändrar storlek på ett objekt
Alt medan du drar i objekthandtaget
Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider medan du drar ett objekt
Alt medan du drar objektet
Aktivera och inaktivera stödrastrets fästfunktion för objekt
Ctrl+Alt+Skift+Y
Visa eller dölja stödlinjer när du skapar eller redigerar objekt
Ctrl+Alt+-
Aktivera och inaktivera stödlinjers fästfunktion för objekt
Ctrl+Alt+Skift+-
Visa eller dölja dynamiska guider när du skapar eller redigerar objekt
Ctrl+Alt+B
Kortkommandon för att ordna objekt
 
För att
Tryck på
Flytta det markerade objektet en nivå upp
Ctrl+Skift+Alt+F
Lägga det markerade objektet överst
Ctrl+Alt+F
Ändra delmarkörer från horisontella till vertikala eller omvänt
Ctrl och klickar på markören
Dra den markerade layoutdelen förbi ett objekt
Alt medan du drar delen
Duplicera det markerade objektet
Ctrl+D
Duplicera ett objekt genom att dra det
Ctrl medan du drar objektet
Gruppera objekt
Ctrl+G
Låsa ett objekt
Ctrl+Alt+L
Flytta det markerade objektet en punkt i taget
Piltangenterna
Ordna om den markerade delen
Skift medan du drar delen
Rotera ett objekt
Ctrl+Alt+R
Flytta det markerade objektet en nivå ned
Ctrl+Alt+Skift+J
Lägga det markerade objektet underst
Ctrl+Alt+J
Dela upp objekt
Ctrl+Skift+G
Låsa upp ett objekt
Ctrl+Alt+Skift+L
Kortkommandon i Granskaren
 
För att
Tryck på
Visa eller dölj Granskaren
Ctrl+I
Visa fliken Position Position i Granskaren
Ctrl+1
Visa fliken Format Format i Granskaren
Ctrl+2
Visa fliken Utseende Utseende i Granskaren
Ctrl+3
Visa fliken Data Data i Granskaren
Ctrl+4
Kortkommandon för fönstret Layoutobjekt
 
För att
Tryck på
Visa eller dölja fönstret Layoutobjekt
Ctrl+Alt+T
Kortkommandon för layoutverktyg
 
För att
Tryck på
Byta ut det aktuella verktyget mot markeringsverktyget
Enter (på numeriska tangentbordet eller Ctrl+Retur på datorer som saknar numeriskt tangentbord)
Rita en horisontell eller vertikal linje med linjeverktyget
Skift medan du ritar linjen.
Rita en linje i steg om 45 grader med linjeverktyget
Ctrl medan du ritar linjen
Flytta ett objekt enbart horisontellt eller enbart vertikalt
Skift medan du flyttar objektet
Rita en cirkel med ovalverktyget
Ctrl medan du ritar cirkeln
Rita en kvadrat med rektangelverktyget
Ctrl medan du ritar kvadraten
Begränsa storleksändring av ett objekt till kvadrat eller cirkel
Ctrl medan du storleksförändrar objektet