Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för lägen (macOS)
 
Kortkommandon för lägen (macOS)
Använd följande kortkommandon när du arbetar i FileMaker Pro-lägen.
 
Om du vill växla till ...
Tryck på
Kommando-B
Kommando-F
Kommando-L
Kommando-U
Kortkommandon i bearbetningsläget
Använd dessa kortkommandon för att skapa, radera, duplicera, utesluta, sortera och skriva ut poster i bearbetningsläge.
 
För att
Tryck på
Skapa en post
Kommando-N
Duplicera en post
Kommando-D
Radera en post
Kommando-E
Radera en post utan att bekräfta raderingen
Kommando-Alt-E
Ändra senaste sökning
Kommando-R
Visa alla poster
Kommando-J
Sortera poster
Kommando-S
Gå till nästa post
Ctrl-nedåtpil
Gå till föregående post
Ctrl-uppåtpil
Flytta till en viss post snabbt
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt postnummer), skriv sedan postnumret och tryck på Retur
Utesluta en post
Kommando-T
Utesluta flera poster
Kommando-Skift-T
Öppna eller stäng en listruta eller kalender för ett aktivt fält
Esc
Öppna eller stäng en meny för ett aktivt fält
Mellanslagstangenten
Skriva ut poster
Kommando-P
Skriva ut poster utan att öppna dialogrutan
Kommando-Alt-P
Uppdatera ett fönster
Kommando-Skift-R
Aktivera snabbsökningsrutan
Kommando-Alt-F
Öppna dialogrutan Ersätt fältinnehåll (när ett fält är markerat)
Kommando- =
Kortkommandon i sökläget
Använd dessa kortkommandon för att skapa och duplicera sökposter i sökläget.
 
För att
Tryck på
Markera/avmarkera knappen Uteslut
Kommando-T
Skapa en sökpost
Kommando-N
Radera en sökpost
Kommando-E
Duplicera en sökpost
Kommando-D
Visa alla poster
Kommando-J
Utföra en sökning
Retur (inaktiverat när du har gjort paus i ett script)
Klistra in från index
Kommando-I
Gå till nästa sökpost
Ctrl-nedåtpil
Gå till föregående sökpost
Ctrl-uppåtpil
Gå till en specifik sökpost
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt sökpostnummer), skriv sedan sökpostnumret och tryck på Retur
Kortkommandon i layoutläget
Använd dessa kortkommandon i layoutläget för att ordna och justera objekt, utforma fält, kontrollera layoutverktyg och skapa layouter.
Skapa och navigera i layouter
 
För att
Tryck på
Skapa en ny layout
Kommando-N
Gå till nästa layout
Ctrl-nedåtpil
Gå till föregående layout
Ctrl-uppåtpil
Gå till en specifik layout
Esc (för att aktivera rutan för aktuellt layoutnummer), skriv sedan layoutnumret och tryck på Retur
Kortkommandon för markering och ändring av objekt
 
För att
Tryck på
Markera ett objekt i layouten
Tabb eller Skift-Tabb upprepade gånger tills önskat objekt är markerat.
Markera flera objekt
Skift medan du klickar på varje objekt
Obs!  Du kan även dra pilpekaren om du vill skapa en markeringsruta som omger objekten. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. (Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Kommando samtidigt som du drar.)
Ändra storlek på ett markerat objekt medan Granskaren är öppen (klicka på Granskare Knappen Granskare i formateringslisten)
Kommando-1 för att flytta till fliken Position Position i Granskaren. Använd tabb-tangenten för att gå till önskad storleksåtgärd, skriv en storlek och tryck på Retur.
Ändra storlek på markerade objekt och behåll proportionerna
Skift medan du drar ett handtag
Ändra storlek på flera objekt och behåll skillnaderna i längd eller bredd.
Alt-Skift medan du drar ett handtag
Objektens motsatta kanter stannar kvar i samma position när du ändrar objektens storlek.
Kopiera ett markerat objekts format
Kommando-Alt-C
Klistra in ett annat objekts format
Kommando-Alt-V
Kortkommandon för objektjustering
 
För att
Tryck på
Justera vänster
Kommando-Alt-vänsterpil
Justera höger
Kommando-Alt-högerpil
Justera upptill
Kommando-Alt-uppåtpil
Justera nedtill
Kommando-Alt-nedåtpil
Visa eller dölja linjaler
Kommando-Alt-Skift-R
Visa eller dölja stödraster för objekt
Kommando-Alt-Y
Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider när du ändrar storlek på ett objekt
Kommando medan du drar i objekthandtaget
Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider medan du drar ett objekt
Kommando medan du drar objektet
Aktivera och inaktivera stödrastrets fästfunktion för objekt
Kommando-Alt-Skift-Y
Visa eller dölja stödlinjer när du skapar eller redigerar objekt
Kommando-Alt- - (bindestreck)
Aktivera och inaktivera stödlinjers fästfunktion för objekt
Kommando-Alt-Skift- - (bindestreck)
Visa eller dölja dynamiska guider när du skapar eller redigerar objekt
Kommando-Alt-’ (apostrof)
Kortkommandon för att ordna objekt
 
För att
Tryck på
Flytta det markerade objektet en nivå upp
Kommando-Skift-Alt-F
Lägga det markerade objektet överst
Kommando-Alt-F
Ändra delmarkörer från horisontella till vertikala eller omvänt
Kommando och klicka på etiketten
Dra den markerade layoutdelen förbi ett objekt
Alt medan du drar delen
Duplicera det markerade objektet
Kommando-D
Duplicera ett objekt genom att dra det
Alt medan du drar objektet
Gruppera objekt
Kommando-R
Låsa ett objekt
Kommando-Alt-L
Flytta det markerade objektet en punkt i taget
Piltangenterna
Ordna om den markerade delen
Skift medan du drar delen
Rotera ett objekt
Kommando-Alt-R
Flytta det markerade objektet en nivå ned
Kommando-Skift-Alt-J
Lägga det markerade objektet underst
Kommando-Alt-J
Dela upp objekt
Kommando-Skift-R
Låsa upp ett objekt
Kommando-Skift-Alt-L
Kortkommandon i Granskaren
 
För att
Tryck på
Visa eller dölj Granskaren
Kommando-I
Visa fliken Position Position i Granskaren
Kommando-1
Visa fliken Format Format i Granskaren
Kommando-2
Visa fliken Utseende Utseende i Granskaren
Kommando-3
Visa fliken Data Data i Granskaren
Kommando-4
Kortkommandon för fönstret Layoutobjekt
 
För att
Tryck på
Visa eller dölja fönstret Layoutobjekt
Kommando-Alt-T
Kortkommandon för layoutverktyg
 
För att
Tryck på
Byta ut det aktuella verktyget mot markeringsverktyget
Enter eller Skift-Enter (på numeriska tangentbordet)
Fn-Retur eller Fn-Skift-Retur (på datorer utan numeriskt tangentbord)
Rita en horisontell eller vertikal linje med linjeverktyget
Skift medan du ritar linjen.
Rita en linje i steg om 45 grader med linjeverktyget
Alt medan du ritar linjen
Flytta ett objekt enbart horisontellt eller enbart vertikalt
Skift medan du flyttar objektet
Rita en cirkel med ovalverktyget
Alt medan du ritar cirkeln
Rita en kvadrat med rektangelverktyget
Alt medan du ritar kvadraten
Begränsa storleksändring av ett objekt till kvadrat eller cirkel
Alt medan du ändrar storlek på objektet