Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner
 
Scriptsteg för övriga funktioner
Med hjälp av diverse scriptsteg kan du skriva scripts för olika åtgärder, t.ex.:
visa en dialogruta som ger användaren olika alternativ
visa eller dölja verktygsfält
spela upp systemets varningsljud
Installera en plugin-fil i ett containerfält
starta en webbläsare och visa en angiven URL-adress
skicka e-post via Internet
skicka ett DDE-kommando (Windows) eller en händelse till ett annat program
avsluta programmet
uppdatera ett objekt eller ett fönster
Tips!  Använd scriptsteget Kommentar om du vill kommentera dina scripts så att dina kollegor kan förstå dem.