Referens > Ange inställningar > Ange minnesinställningar
 
Ange minnesinställningar
I FileMaker Pro registreras alla ändringar automatiskt medan du arbetar. Ändringarna lagras tillfälligt i ett utrymme i datorns RAM-minne som kallas cache. Du kan ange storleken för cache och hur ofta FileMaker Pro ska spara ändringar från cache till hårddisken.
1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.
macOS: Välj FileMaker Pro > Inställningar.
2. Klicka på fliken Minne i dialogrutan Inställningar och ange de tillval som du vill använda.
 
För att
Gör så här
Förbättra programmets prestanda
Ange ett högre värde i Försök ange följande databas-cache: <n> MB.
Ändringarna träder i kraft när du startar om FileMaker Pro.
Spara ändringar på disk när ingen arbetar med databasfilen eller när cache är fullt
Klicka på när inget görs under Spara cache-innehåll.
Spara ändringar i databasfilen på hårddisken med ett visst intervall (var 10:e minut, 15:e minut, 30:e minut eller en gång per timme) eller när cache är fullt
Klicka på En gång per <n minuter> (eller per timme) under Spara cache-innehåll och välj ett tidsintervall i listan.
Tips  Ju mer sällan du väljer att spara på en bärbar dator, desto längre varar batteriet. Men ju oftare du sparar, desto mindre blir risken för stora dataförluster vid en eventuell systemkrasch.
Tips!  Du kan tvinga FileMaker Pro att spara ändringarna på disk genom att köra ett script som innehåller scriptsteget Skriv till disk.
Relaterade avsnitt 
Spara och kopiera filer