Hantera konton (detaljerad)
Använd den här dialogrutan om du vill hantera antal och typ av konton, inklusive skapa och redigera konton, radera eller duplicera konton, eller ändra ordningen i kontolistan.
Så här skapar eller redigerar du ett konto:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.
2. Om grundinställningarna för säkerhet visas, klickar du på Använd detaljerade inställningar.
Fliken Konton innehåller en lista över de konton som är definierade i den här filen.
3. Om du vill skapa ett nytt konto klickar du på Ny. Du kan redigera ett befintligt konto genom att markera kontot och klicka på Ändra.
4. I dialogrutan Ändra konto kan du ange eller ändra följande alternativ.
 
För att
Gör så här
Välja hur kontot hanteras
Välj från Kontot verifieras via.
Information om konton som hanteras via en extern server finns i Skapa konton som verifieras via en extern server.
Ange kontonamn
Ange eller ändra namnet vid Kontonamn.
Ange lösenord
Klicka på Ändra och ange och bekräfta sedan ett nytt lösenord vid Lösenord. Klicka på Ange lösenord.
Tvinga användaren att välja ett nytt lösenord nästa gång han eller hon loggar in
Välj Kräv lösenordsbyte vid nästa inloggning.
Obs!  Om ett konto delas av flera användare bör du i de flesta fall inte välja att användarna ska ändra lösenordet vid första inloggningen. I stället anger du ett lösenord och ger det till de användare som behöver det. Behörighetsuppsättningen för ett delat konto bör inte heller tillåta ändring av lösenordet. Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
Aktivera eller inaktivera ett konto
Vid Kontostatus väljer du aktivt eller inaktivt. Användare kan inte öppna en fil med ett inaktivt kontonamn och lösenord.
Välja behörighetsuppsättningen för kontot
Välj behörighetsuppsättningen som du vill använda för det här kontot vid Behörighetsuppsättning.
Du kan även välja Ny behörighet och skapa en ny behörighet, eller välja en behörighet och klicka på Ändra. Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
Redigera kontobeskrivningen
Ange en beskrivning av kontot vid Beskrivning.
5. Klicka på OK.
Klicka på OK om du är klar med arbetet med konton och behörighet.
Så här duplicerar eller raderar du ett konto:
1. Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd detaljerade inställningar.
Fliken Konton innehåller en lista över kontona i den här filen.
2. Markera ett eller fler konton som du vill duplicera eller radera och klicka sedan på Duplicera eller Radera.
3. Klicka på OK.
Klicka på OK om du är klar med arbetet med konton och behörighet.
Så här ändrar du ordningen i kontolistan:
1. Klicka på fliken Konton i dialogrutan Hantera säkerhet.
2. Gör något av följande:
 
För att
Gör så här
Visa kontona i alfabetisk ordning
Välj Visa > efter kontonamn eller klicka på kolumnrubriken Konto. Du kan också växla mellan stigande och fallande alfabetisk ordning genom att klicka på kolumnrubriken Konto.
Obs!  När du klickar på en kolumnrubrik ändras inte verifieringsordningen. Du måste dra i Pilikon för varje konto.
Visa konton i den ordning de skapades
Välj Visa > i ursprunglig ordning.
Visa konton i samma ordning som FileMaker Server söker igenom listan efter ett giltigt konto
Välj Visa > i verifieringsordning.
Ändra ordningen som FileMaker Server verifierar konton
Välj Visa > i verifieringsordning. Dra sedan Pilikon för varje konto till den nya ordningen och klicka sedan på OK.
3. Klicka på OK om du är klar med arbetet med konton och behörighet.
Kommentar 
Om du snabbt vill aktivera eller inaktivera ett konto klickar du i kryssrutan vid kontot i den första kolumnen på fliken Konton. Mer information finns i Skapa och redigera konton.
Relaterade avsnitt 
Så här lösenordsskyddar du en fil
Skapa och redigera behörighetsuppsättningar