Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för databashantering (Windows)
 
Kortkommandon för databashantering (Windows)
Använd följande kortkommandon när du arbetar i dialogrutan Hantera databas.
Kortkommandon för fälttyper
Använd dessa kortkommandon på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.
 
Om du vill välja fälttypen ...
Tryck på
Text
Ctrl+T
Numeriskt
Ctrl+N
Datum
Ctrl+D
Tid
Ctrl+I
Tidsstämpel
Ctrl+M
Container
Ctrl+R
Beräkning
Ctrl+L
Statistik
Ctrl+S
Kortkommandon för att markera och ordna tabeller och relationer
 
För att
Tryck på
Flytta markören i relationsdiagrammet och på så sätt markera tabeller, anteckningar eller relationer
Uppåtpil, nedåtpil, vänsterpil, högerpil
Flytta markören stegvis mellan objekt
Skift+uppåtpil, Skift+nedåtpil, Skift+vänsterpil, Skift+högerpil
Flytta markeringen till ett objekt vars text inleds med de angivna tecknen
Skriv tecknen
Obs!  Om flera objekt delar samma inledande tecken kan du flytta markeringen till nästa förekomst genom att trycka på Ctrl+G eller skriva tecknen på nytt.
Växla mellan relationsdiagrammet och kommandoknapparna
Tabb
Flytta det markerade objektet
Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil, Ctrl+vänsterpil, Ctrl+högerpil efter att du har markerat en tabell. Du kan också dra tabellen.
Redigera det markerade objektet
Ctrl+Skift+uppåtpil, Ctrl+Skift+nedåtpil, Ctrl+Skift+vänsterpil, Ctrl+Skift+högerpil när du har markerat en fullständigt expanderad tabell.
Markera flera tabeller
Håll ned Skift och klicka på flera tabeller eller dra markeringspekaren över flera tabeller
Obs!  Om du vill markera genom att dra runt hela tabeller håller du ned Ctrl medan du drar.
Välj alla tabeller och anteckningar
Ctrl+A
Markera alla tabeller
Ctrl+Skift+A
Markera alla tabeller som är direkt relaterade till aktuell markerad tabell
Ctrl+Y
Markera tabeller med samma källtabell
Ctrl+U
Växla visningsläge för markerade tabeller eller anteckningar
Ctrl+T
Kortkommandon för relationsdiagram
 
För att
Tryck på
Lägg till tabell
Ctrl+Skift+T
Ändra en tabell
Ctrl+O när en tabell är markerad
Ta bort en tabell
Delete när en eller flera tabeller är markerade
Lägga till en relation
Ctrl+Skift+G
Ändra en relation
Ctrl+O när en relation är markerad
Radera en relation
Delete när en eller flera relationer är markerade
Lägg till en textanteckning
Ctrl+Skift+N
Duplicera ett val
Ctrl-D eller Ctrl medan du drar
Välj och håll objektvalspekaren markerad
Ctrl+R
Välj och håll förstoringspekaren markerad
Ctrl+ plus (+)
Obs!  Skift-klick markerar temporärt förminskningspekaren.
Välj och håll förminskningspekaren markerad
Ctrl+-(numeriskt) tangentbord
Obs!  Skift-klick markerar temporärt förstoringspekaren.
Välj och håll anteckningsverktyget markerat
Ctrl+N
Ändra procentvärdet för visning av relationsdiagrammet
Skriv ett procentvärde och tryck på Retur
Flytta markören från relationsdiagrammet till kommandoknapparna och fortsätta från vänster till höger
Tabb
Flytta markören mellan kommandoknapparna från höger till vänster och till relationsdiagrammet från kommandot Lägg till tabell
Skift+Tabb
Fästa
Ctrl+I
Aktivera eller stänga av sidstödlinjer
Ctrl+E
Visa tillval för skrivarinställningar
Ctrl+Skift+P
Markera en annan knapp
Tabb, vänsterpil, högerpil
Utföra kommandot för en markerad knapp
Mellanslagstangenten
Utföra ett kommando på en markerad knapps meny
Retur eller mellanslagstangenten för att visa menyn, uppåtpil eller nedåtpil för att markera något på menyn och Retur för att verkställa kommandot
Ångra det senaste kommandot
Ctrl+Z
Gör om det senaste kommandot
Ctrl+Skift+Z