Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för databashantering (macOS)
 
Kortkommandon för databashantering (macOS)
Använd följande kortkommandon när du arbetar i dialogrutan Hantera databas.
Kortkommandon för fälttyper
Använd dessa kortkommandon på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.
 
Om du vill välja fälttypen ...
Tryck på
Text
Kommando-T
Numeriskt
Kommando-N
Datum
Kommando-D
Tid
Kommando-I
Tidsstämpel
Kommando-M
Container
Kommando-R
Beräkning
Kommando-L
Statistik
Kommando-S
Kortkommandon för att markera och ordna tabeller och relationer
 
För att
Tryck på
Flytta markören i relationsdiagrammet och på så sätt markera tabeller, anteckningar eller relationer
Uppåtpil, nedåtpil, vänsterpil, högerpil
Flytta markören stegvis mellan objekt
Skift-uppåtpil, Skift-nedåtpil, Skift-vänsterpil, Skift-högerpil
Flytta markeringen till ett objekt vars text inleds med de angivna tecknen
Skriv tecknen
Obs!  Om flera objekt delar samma inledande tecken kan du flytta markeringen till nästa förekomst genom att trycka på Kommando-G eller skriva tecknen på nytt.
Växla mellan relationsdiagrammet och kommandoknapparna
Tabb
Flytta det markerade objektet
Alt-uppåtpil, Alt-nedåtpil, Alt-vänsterpil, Alt-högerpil efter att ha markerat en tabell. Du kan också dra den markerade tabellen.
Redigera det markerade objektet
Alt-Skift-uppåtpil, Alt-Skift-nedåtpil, Alt-Skift-vänsterpil, Alt-Skift-högerpil efter att ha markerat en fullständigt expanderad tabell.
Markera flera tabeller
Håll ned Skift och klicka på flera tabeller eller dra markeringspekaren över flera tabeller
Obs!  Om du vill markera genom att dra runt hela tabeller håller du ned Kommando medan du drar.
Välj alla tabeller och anteckningar
Kommando-A
Markera alla tabeller
Kommando-Skift-A
Markera alla tabeller som är direkt relaterade till aktuell markerad tabell
Kommando-Y
Markera tabeller med samma källtabell
Kommando-U
Växla visningsläge för markerade tabeller
Kommando-T
Kortkommandon för relationsdiagram
 
För att
Tryck på
Lägg till tabell
Kommando-Skift-T
Ändra en tabell
Kommando-O när en tabell är markerad
Ta bort en tabell
Delete när en eller flera tabeller är markerade
Lägga till en relation
Kommando-Skift-R
Ändra en relation
Kommando-O när en relation är markerad
Radera en relation
Delete när en eller flera relationer är markerade
Lägg till en textanteckning
Kommando-Skift-N medan du drar
Duplicera ett val
Kommando-D eller Alt medan du drar
Välj och håll objektvalspekaren markerad
Kommando-R
Välj och håll förstoringspekaren markerad
Kommando- =
Obs!  Skift-klick markerar temporärt förminskningspekaren.
Välj och håll förminskningspekaren markerad
Kommando- - (bindestreck)
Obs!  Skift-klick markerar temporärt förstoringspekaren.
Välj och håll anteckningsverktyget markerat
Kommando-N
Ändra procentvärdet för visning av relationsdiagrammet
Skriv ett procentvärde och tryck på Retur
Fästa
Kommando-I
Aktivera eller stänga av sidstödlinjer
Kommando-E
Visa tillval för utskriftsformat
Kommando-Skift-P
Ångra det senaste kommandot
Kommando-Z
Gör om det senaste kommandot
Kommando-Skift-Z