Om layouttyper
Du kan använda guiden Ny layout/rapport för att skapa olika layouttyper. När du har valt en kategori som motsvarar hur layouten ska visas – på en datorskärm eller en mobil enhets skärm – eller utskrift, kan du göra ytterligare val för layouten. När du är klar med guiden kan du anpassa layouten ytterligare. Ett standardlayouttema tilldelas varje layout.
Nedan beskrivs de olika val du kan göra i guiden Ny layout/rapport.
Dator
Datorlayouter är utformade för att kunna visas på de flesta bärbara och stationära datorskärmar. När du har valt Dator väljer du vy för hur du vill visa layouten. När du har avslutat guiden lägger du till fälten och eventuella layoutobjekt och dekorationer i layouten.
Standardtemat för datorlayouter är Upplyst.
Mobil enhet
Layouter för mobila enheter är utformade för att användas med tryckkänsliga inmatningsenheter, t.ex. iPad, iPad mini, iPhone eller en enhet med mått som du kan anpassa i guiden. När du har valt Mobil enhet väljer du vy för hur du vill visa layouten. Du kan också välja orientering – liggande eller stående – för layouten. För anpassade enheter kan du ange layoutens bredd och höjd. När du har avslutat guiden lägger du till fälten och eventuella layoutobjekt och dekorationer i layouten.
Standardtemat för layouter för mobila enheter är Upplyst – Touch.
Skrivare
Skrivarlayouter är utformade för utskrifter av data på etiketter (horisontella eller vertikala), kuvert och i rapporter. Skrivaralternativen beskrivs nedan.
Standardtemat för skrivarlayouter är Upplyst utskrift.
Etiketter
Etiketterlayouter innehåller de fält du själv väljer arrangerade så att de kan skrivas ut horisontellt på i stort sett vilka etikettark som helst. (Storlekar för ett stort antal standardetiketter följer med FileMaker Pro.) Om den typ av etikett som du vill ha inte finns tillgänglig kan du ange egna etikettstorlekar.
Du kan endast skriva ut (eller förhandsgranska) data. Du kan inte lägga till information. (Använd en annan layouttyp för att ange eller söka efter data.)
Vertikala etiketter
Layouten Vertikala etiketter fungerar som etikettlayouten med den skillnaden att asiatiska tecken och helbreddstecken roteras så att etiketterna kan användas vertikalt. Mer information finns i Utforma fält och text för vertikalt skrivformat.
Kuvert
Kuvertlayouten innehåller de fält du själv väljer, ordnade för att skrivas ut på ett affärskuvert av standardstorlek. Du kan endast skriva ut (eller förhandsgranska) data. Du kan inte lägga till information. (Använd en annan layouttyp för att ange eller söka efter data.)
Rapport
Med guiden Ny layout/rapport kan du definiera olika rapportformat. Du kan skapa en rapportlayout med enkla rader och kolumner med data (tidigare en fördefinierad layouttyp som kallades listvisningslayout), eller en komplex rapport med data grupperade efter angivna värden med delsummor och totalsummor.
Du kan även gruppera poster genom att sortera data efter valda fält. Du kan därefter delsummera – eller delsammanfatta – information i dessa grupper (t.ex. gruppera försäljningsdata efter region och sedan beräkna delsumman för försäljningen i varje region).
När du skapar en rapportlayout i guiden kan du välja att:
Inkludera delsummor och totalsummor i rapporten.
Lägga till sidhuvud och sidfot med statisk text (till exempel företagets namn), dynamisk text (till exempel sidnummer eller dagens datum) eller en bild (till exempel företagets logotyp).
Gruppera poster genom sortering; du kan sedan beräkna en delsumma eller delsummera information i grupperna (till exempel gruppera försäljningsdata efter region och sedan beräkna delsumma för försäljningen i varje region).
Spara information i ett script för att köra rapporten på nytt (till exempel byta till rapportlayout och sortera informationen).
Du kan ändra vilket som helst av dessa tillval efter att du har avslutat guiden.
Kommentar 
Om du klickar på Slutför i den första panelen i guiden Ny layout/rapport utan att välja en layouttyp skapas en tom layout i Formulärvy. En tom layout innehåller inte några fält och du kan lägga till de fält du vill i layoutläget. En tom layout är bra för komplicerade layouter (till exempel en datainmatningsskärm eller ett standardbrev).
Du kan ändra layouttemat. Mer information finns i Ändra tema i en layout.
Relaterade avsnitt 
Skriva ut etiketter och kuvert
Att tänka på när du skapar en rapportlayout