Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Arbeta med layoutverktygen
 
Arbeta med layoutverktygen
För varje typ av objekt som du arbetar med i layoutläge använder du layoutverktyg i statusverktygsfältet.
Layoutverktyg
 
Verktyg
Verktygsnamn
Relaterat avsnitt
Markeringsverktyget
Markeringsverktyget
Textverktyget
Textverktyget
Linjeverktyget
Linjeverktyget
Rektangelverktyget
Rektangelverktyget
Verktyget för rundade rektanglar
Verktyget för rundade rektanglar
Ovalverktyget
Ovalverktyget
Verktyget Redigeringsruta
Verktyget Redigeringsruta
Verktyget Nedrullningsbar lista
Verktyget Nedrullningsbar lista
Verktyget Snabbmeny
Verktyget Snabbmeny
Verktyget Kryssrutor
Verktyget Kryssrutor
Verktyget Alternativknappar
Verktyget Alternativknappar
Verktyget Nedrullningsbar kalender
Verktyget Nedrullningsbar kalender
Verktyget Dold redigeringsruta
Verktyget Dold redigeringsruta
Knappverktyget
Knappverktyget
Verktyget Flytande fönster-knapp
Verktyget Flytande fönster-knapp
Verktyget Knapprad
Verktyget Knapprad
Verktyget Flikkontroll
Verktyget Flikkontroll
Verktyget Glidkontroll
Verktyget Glidkontroll
Portalverktyget
Portalverktyget
Diagramverktyg
Diagramverktyg
Webbvisarverktyget
Webbvisarverktyget
Fältverktyget
Fältverktyget
Delverktyget
Delverktyget
Verktyget Formatpensel
Verktyget Formatpensel
När du utformar en layout kan du arbeta med ett verktyg en gång, använda det flera gånger eller växla mellan det senast använda verktyget och markeringsverktyget.
Så här arbetar du med verktygen i statusverktygsfältet:
 
För att
Gör så här
Använda ett verktyg en gång
Klicka på verktyget för att välja det.
Låta ett verktyg vara markerat eller låst
Dubbelklicka på verktyget.
Obs!  Du kan ange en inställning för att hålla layoutverktygen låsta. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
Växla mellan det senast använda verktyget och Markeringsverktyget Markeringsverktyget
Tryck på Ctrl+Retur eller Enter på det numeriska tangentbordet (Windows) eller tryck på Enter (macOS).
Välj ett verktyg som har en pil
Windows: Klicka på pilen för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda.
macOS: Klicka på och håll ned verktyget för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda.
Relaterade avsnitt 
Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout
Sätta in bilder i en layout
Arbeta med knappar och knapprader på layouter
Arbeta med fält i en layout
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Använda statusverktygsfältet