Referens > Ange inställningar > Ange layoutinställningar
 
Ange layoutinställningar
Inställningarna för layouten påverkar arbetet i layoutläget.
Så här ställer du in layoutinställningar:
1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.
macOS: Välj FileMaker Pro > Inställningar.
2. Klicka på fliken Layout i dialogrutan Inställningar och ange de tillval som du vill använda.
 
För att
Gör så här
Att det verktyg som du använder i layoutläge ska vara aktivt tills du klickar på ett annat verktyg eller trycker på Retur
Markera Lås alltid layoutverktygen.
Lägga till nya fält längst ned i den aktuella layouten när du definierar dem.
Markera Lägg till nya fält i aktuell layout.
Spara layoutändringar utan uppmaning när du lämnar layoutläget
Markera Spara layoutändringar automatiskt (fråga inte).
Relaterade avsnitt 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Arbeta med fält i en layout