Välja ett språk för indexering eller sortering
När du skapar en fil använder FileMaker Pro operativsystemets språkinställning för att avgöra vilket språk som ska användas för indexering av textfält och sortering av data. Du kan välja ett annat språk under fliken Indexering i dialogrutan Tillval för fält (för indexering och sortering) och i dialogrutan Sortera poster (endast för sortering).
För kinesiska, spanska och andra språk, kan indexordningen för värdena i ett textfält skilja sig från sorteringsordningen. I vissa språk kan t.ex. ordlistans sorteringsordning skilja mellan tecken med och utan diakritiska tecken, medan indexordningen inte gör det. Om du vill visa indexerade värden för dessa språk i en ordlistas sorteringsordning måste du välja Sortera om värden baserat på i dialogrutan Index eller ange fält för dialogrutan Värdelista (för fältbaserade värdelistor) och välja språk.
I alla dessa fall kan du ändra språket om du vill indexera eller sortera till:
ett annat språk som stöds av FileMaker Pro
inställningen Förvalt, som är språkneutral
inställningen Unicode, som är baserad på den numeriska kodningsordningen Unicode.
Mer information om Unicode finns på http://www.unicode.org.
Använda en språkbaserad inställning för indexering eller sortering
Språkinställningarna i FileMaker Pro är baserade på Unicode Collation Algorithms primära och sekundära teckenkollationsvikter, anpassade för att stödja språkspecifika indexerings- och sorteringskrav.
Obs!  Vissa funktioner är beroende av datakällan eller drivrutinerna när japansk kollation används som inte särskiljer mellan Katakana och Hiragana, varken i hel- eller halvbredd. Detta är även fallet med latinska tecken med accenter.
Använda språkinställningen Förvalt för indexering eller sortering
Språkinställningen Förvalt använder Unicode Collation Algorithms primära och sekundära teckenkollationsvikter för indexering eller sortering av tecken utan språkspecifik anpassning.
Inställningen Förvalt är användbar när du behöver ett index med fler teckenåtskillnader än du får när du använder ett visst språk. Om du t.ex. använder språkinställningen Franska för indexering av poster som innehåller orden "demande" och "demandé" och sedan använder indexet för att söka efter ordet "demande" resulterar det i att både poster som innehåller "demande" och "demandé" visas. Om du väljer språkinställningen Standard för att indexera samma poster resulterar en sökning efter ordet "demande" i att enbart poster som innehåller "demande" visas, men inte de poster som innehåller "demandé".
Använda språkinställningen Unicode för indexering eller sortering
Om du väljer att indexera eller sortera enligt Unicode särskiljs och ordnas tecknen enligt Unicodes numeriska kodning. Det innebär att stora och små bokstäver indexeras och sorteras separat och att skiljetecken behandlas som alfanumeriska tecken.
Om du har använt inställningen ASCII för sortering och indexering av data i tidigare versioner av FileMaker Pro kan du använda inställningen Unicode för att uppnå liknande resultat.
Relaterade avsnitt 
Definiera tillval för fältindex
Sortera poster
Använda fältindex
Definiera värdelistor