Välj etikettlayout (guiden Ny layout/rapport)
I den här panelen i guiden Ny layout/rapport placerar du de fält och den text du vill skriva ut på varje etikett.
 
För att
Gör så här
Placera fält på etiketten
Dubbelklicka på de fält i Tillgängliga fält som du vill använda i den ordning du vill att de ska visas. (Eller markera ett eller flera fält och klicka sedan på Lägg till fält.)
Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först tabellen i listan och lägger sedan till fältet. Du kan också skapa ett nytt fält eller en ny tabell genom att välja Hantera databas i tabellistan.
Flytta ett fält till en ny rad
Klicka i Etikettinnehåll för att placera insättningspunkten framför det fält du vill flytta (framför de avgränsande vinkelparenteserna <<). Tryck sedan på Enter eller Retur.
Placera text eller skiljetecken mellan fält
Klicka i Etikettinnehåll på den plats där du vill ha texten eller skiljetecknen och skriv sedan in det du vill ska visas.
Ta bort ett fält från etiketten
Markera fältnamnet och avgränsarna (<< och >>) i Etikettinnehåll och tryck sedan på Backspace (Windows) eller Delete (macOS).
Ta bort alla fält och all text från etiketten
Klicka på Rensa alla.
Viktigt!  FileMaker Pro utformar fält i en etikettlayout som merge-fält Merge-fält är omgivna av dubbla vinkelparenteser (<< och >>). Kontrollera att du markerar dessa parenteser tillsammans med fältnamnet om du vill flytta eller radera ett fältnamn i layouten. Infoga inte några skiljetecken eller annan text mellan parenteserna såvida de inte är en del av fältnamnet.
Information och tips
Om du vill välja flera fältnamn i fältlistorna Skift-klickar du om du vill välja intilliggande fält. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) om du vill välja fält som inte är intilliggande.
Du kan inte skriva in eller redigera information med mergefält. Använd en annan layout om du vill göra det.
När du ändrar textjusteringen i vertikala etiketter flyttar justeringar åt vänster texten uppåt och justeringar åt höger texten nedåt.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout
Skriva ut etiketter och kuvert