Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange datum med japanska kejserliga årtal
 
Ange datum med japanska kejserliga årtal
Du kan ange datum med japanska kejserliga årtal (Wareki) i datumfälten. FileMaker Pro ändrar det kejserliga årtalet till ett västerländskt gregorianskt årtal (Seireki) och sparar det internt i det format som anges i filen. Visningsformatet för datumet (västerländskt eller japanskt) beror på utformningen av datumfältet. Du kan ange japanska kejserliga årtal på två sätt:
Förkortning för eran: Ange datumet i formatet erabokstav Å-M-D, där erabokstaven betecknar eran (en lista över giltiga erabokstäver finns i tabellen nedan), följd av året, månaden och dagen. "M1/12/30" ändras t.ex. till "1868-12-30" (M1 = första året i Meiji, dvs. 1868). På motsvarande sätt kommer "T1/12/30" att bli "1912/12/30", "S1/12/30" blir "1926/12/30" och "H1/12/30" blir "1989/12/30"
 
Erabokstav
Erans namn
Erans format
Regeringstid
 
E.KR. (efter Kristus)
, , E.KR
före 1868-09-08
m, M
Meiji
, , M
1868-09-08 till 1912-07-29 (M1–M45)
t, T
Taisho
, , T
1912-07-30 till 1926-12-24 (T1–T15)
s, S
Showa
, , S
1926-12-25 till 1989-01-07 (S1–S64)
h, H
Heisei
, , H
1989-01-08 och framåt (H1–  )
Använda "+" som datumavgränsare: Ange datum i formatet Å+M+D. När du använder avgränsaren "+" tolkar FileMaker året enligt tabellen Årsangivelse nedan. Endast en- och tvåsiffriga årtal tolkas som kejserliga år, medan tre- och fyrsiffriga årtal tolkas som västerländska år. "2+1+2" (2 januari andra året i Heisei) ändras t.ex. till "1990-01-02" och sparas internt i detta format.
 
Årsangivelse
Årtal, Seireki (västerländskt)
Eranamn och eraårtal, Wareki
0
1988
S63
1
1989
S64 till och med 7 januari, H1 från 8 januari
2–25
1990–2013
H2–H25
26–63
1951–1988
S26 – S63
64
1989
S64 till och med 7 januari, H1 från 8 januari
65–99
1965–1999 (70/30-regeln)
S40–S64 (1965–1989), H1–H11 (1989–1999)
100–999 (tresiffrigt årtal)
0100–0999
e.Kr. 100–999
0001–4000 (fyrsiffrigt årtal)
0001–4000
e.Kr. 1–e.Kr. 1868 (0001–1868)
Kommentar 
Du kan ange eraförkortningar med gemener eller versaler och som halvbredds- eller helbreddstecken. Helbreddssiffror (men inte datumavgränsare) ändras till halvbredd när du lämnar fältet i bearbetnings- eller sökläge.
En eraförkortningsbokstav följd av "0" tolkas som året före det första året i den eran. Exempel: "M0" = 1867, "T0" = 1911 osv. Årtalet "0" utan någon eraförkortning men med datumavgränsaren "+" ändras till 1988, året före det första året i den innevarande eran, Heisei.