Skapa en lösning > Arbeta med plugin-program > Installera plugin-program
 
Installera plugin-program
Databasutvecklare kan sätta in plugin-filer i containerfält och sedan använda scripts och beräkningar till att installera och uppdatera plugin-program.
Obs!  Om du oroar dig över att oönskade plugin-program ska installeras när du använder provversioner av lösningsfiler, kan du avmarkera alternativet Tillåt lösningar att installera filer i plugin-inställningarna. Lösningsfilen kanske dock inte fungerar på rätt sätt om du inte tillåter installation av de plugin-program som krävs. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.
Så här installerar du en plugin-fil:
1. Skapa ett containerfält. Mer information finns i Om containerfält.
2. Gör något av följande:
I Bearbetningsläget markerar du containerfältet, väljer Sätt in > Infoga fil markerar en plugin-fil och klickar sedan på Öppna.
Skriv ett script och använd scriptsteget Infoga fil när du vill placera plugin-filen i containerfältet. Se Skapa och redigera script och Infoga fil.
3. Skapa ett script och använd scriptsteget Installera Plug-In för att ange containerfältet som målfält.
4. Installera plugin-filen genom att köra scriptet.
Med FileMaker Pro installeras plugin-program på följande ställen:
 
Operativsystem
Produkt
Plugin-program installeras i den här mappen
Windows
FileMaker Pro
C:\users\användarnamn\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro\16.0\Extensions\
FileMaker Pro Advanced
C:\users\användarnamn\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro Advanced\16.0\Extensions\
macOS
FileMaker Pro
Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro/16.0/Extensions
FileMaker Pro Advanced
Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro Advanced/16.0/Extensions
Tips!  Du kan använda funktionen Get ( InstalleradeFMPlugin ) om du vill identifiera versionen av det installerade plugin-programmet och jämföra det med versionen av plugin-programmet som är lagrat i containerfältet. Om det behövs uppdaterar du sedan plugin-programmet genom att installera om. Se Uppdatera plugin-program och Get ( InstalleradeFMPlugin ).
Kommentar 
FileMaker Pro kan bara installera plugin-program som matchar FileMaker Pro-programmets arkitektur. Till exempel 64-bitarsversionen av FileMaker Pro kan bara installera 64-bitarsversioner av plugin-program. Använd funktionen Get ( Programarkitektur ) om du vill fastställa det aktuella programmets arkitektur.
Det går inte att installera flera versioner av ett plugin-program till stöd för flera versioner av FileMaker Pro.
Om din lösning kräver en särskild version av plugin-program som inte kan delas med andra versioner av FileMaker Pro, bör du instruera användarna att placera plugin-program manuellt i mappen Extensions i runtime-mappen för FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced eller FileMaker.
Om ett plugin-program är avsett för alla installerade versioner av FileMaker Pro, måste du manuellt installera plugin-programmet i mappen AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) eller Application Support/FileMaker/Extensions (macOS) hos varje användare.
Sökordningen för att läsa in plugin-program börjar med mappen Extensions i FileMaker Pro-programmets mapp, följt av mappen som scriptsteget Installera Plug-In använder. Den senaste platsen som kontrollerades är mappen AppData\Local\FileMaker\Extensions (Windows) eller Application Support/FileMaker/Extensions (macOS).
FileMaker Pro läser inte in ett plugin-program om ett plugin-program med samma plugin-ID redan har lästs in.
macOS: Plugin-program som lagras i containerfält komprimeras som standard.
Relaterade avsnitt 
Skapa egna plugin-program