Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Installera Plug-In
 
Installera Plug-In
Användning 
Installerar eller uppdaterar en plugin-fil från ett containerfält till din dator.
Se även 
Format 
Installera Plug-In [<tabell::fält>]
Tillval 
<tabell::fält> låter dig ange containerfältet med det plugin-program som du vill installera eller uppdatera. Om inget fält angetts installerar FileMaker Pro plugin-programmet i det aktuella containerfältet i den aktiva tabellen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Du måste infoga plugin-programmet i ett containerfält innan du kan installera eller uppdatera plugin-programmet. Mer information finns i Infoga fil eller Installera plugin-program.
Med FileMaker Pro installeras plugin-program på följande ställen:
 
Operativsystem
Produkt
Plugin-program installeras i den här mappen
Windows
FileMaker Pro
C:\users\användarnamn\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro\16.0\Extensions\
FileMaker Pro Advanced
C:\users\användarnamn\AppData\Local\FileMaker\FileMaker Pro Advanced\16.0\Extensions\
macOS
FileMaker Pro
Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro/16.0/Extensions
FileMaker Pro Advanced
Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/FileMaker/FileMaker Pro Advanced/16.0/Extensions
Endast plugin-filer för FileMaker kan installeras. Om en fil som inte tillhör ett plugin-program finns i målfältet eller i det aktiva containerfältet sker inga åtgärder när scriptet körs. I Windows har plugin-program filtillägget .fmx (32-bitarsversionen av FileMaker Pro) eller .fmx64 (64-bitarsversionen av FileMaker Pro). I macOS har plugin-program filtillägget .fmplugin.
Komprimerade plugin-filer i zip-format eller plugin-filer i tar-format kan inte installeras.
Du kan använda funktionen Get (InstalleradeFMPlugin-program) om du vill identifiera namn, version och aktiveringsstatus för installerade plugin-program. Funktionen kan hjälpa dig kontrollera om ett installerat plugin-program är nyare eller äldre än det plugin-program som krävs för lösningsfilen. Mer information finns i Get ( InstalleradeFMPlugin ).
Plugin-program måste aktiveras i inställningar för plugin-program för att FileMaker Pro ska känna igen dem. Om scriptsteget Installera plugin-program installerar en plugin-uppdatering men plugin-programmet är inaktiverat i inställningarna för plugin-program, installerar FileMaker Pro uppdateringen men aktiverar inte plugin-programmet. Se Ange inställningar för plugin-program.
För filer med FileMaker Server som värd måste serveradministratören tillåta scriptsteget Installera plugin-program för att uppdatera plugin-program för FileMaker Server i Server Admin Console. Se hjälpen till FileMaker Server.
Kommentarer 
FileMaker Pro kan bara installera plugin-program som matchar FileMaker Pro-programmets arkitektur. Till exempel 64-bitarsversionen av FileMaker Pro kan bara installera 64-bitarsversioner av plugin-program. Använd funktionen Get ( Programarkitektur ) om du vill fastställa det aktuella programmets arkitektur.
Systemadministratören kan använda registreringsfilen under en installation av fleranvändarlicens för att inaktivera plugin-program och förhindra plugin-uppdateringar från att installeras i FileMaker Pro. Se Konfigurationsguiden för FileMaker Pro-nätverksinstallation.
Exempel 1 
Installerar pluginprogrammet Video.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du installera den senaste versionen av plugin-programmet Video?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Installera Plug-In[Plugins::Video]
End If
Exempel 2 
Upptäcker programmets arkitektur och installerar sedan lämplig version av ett plugin-program.
If [ Get ( Programarkitektur ) = "i386"]
Installera Plug-in [Plugin-program::32 bitar]
Else If ( Get ( Programarkitektur ) = "x86_64"]
Installera plugin-programsfil [Pluginorigram::64 bitar]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)