Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Installera menyuppsättning
 
Installera menyuppsättning
Användning 
Ändrar menyuppsättningen baserat på villkor som fastställts i scriptet.
Se även 
Format 
Installera menyuppsättning [<menyuppsättningsnamn>; Använd som filstandard: På/Av]
Tillval 
<menyuppsättningsnamn> anger vilken menyuppsättning som ska installeras.
Använd som filstandard ersätter filens standardmenyuppsättning som angetts i dialogrutan Hantera anpassade menyer med den menyuppsättning som anges i detta scriptsteg. När du stänger filen återgår standardmenyinställningen till den som har angetts i dialogrutan Hantera anpassade menyer. Välj den menyuppsättning som du vill att scriptsteget ska installera från listan.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation och installerar menyuppsättningen Fakturor om menyuppsättningen Skriv ut fakturor har installerats.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
If [Get ( EgenMenyuppsättningsnamn ) = "Menyuppsättningen Skriv ut"]
Installera menyuppsättning ["Fakturamenyuppsättning" ; Använd som filstandard: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)