Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga bild
 
Infoga bild
Användning 
Importerar en bild från en annan fil till det aktuella containerfältet.
Se även 
Format 
Infoga bild [Referens;"<filnamn>"]
Tillval 
Spara endast en länk innebär att endast en länk till grafikfilen sparas i stället för hela filen i FileMaker Pro. Detta tillval kan minska storleken på din FileMaker Pro-fil, men om du flyttar eller raderar bilden kommer FileMaker Pro inte att kunna visa den.
Ange källfil identifierar filen som innehåller bilden. Sökvägen måste börja med image, imagemac eller imagewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.
När Infoga bild utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan markera eller förhandsgranska filen som ska infogas.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.
Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga bild en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Exempel 1 
Går till fältet Bild och infogar en bild med hjälp av den relativa sökvägen bild:Foton/Mobile Phone.png.
Gå till fält [Produkter::Bild]
Infoga bild ["Mobile Phone.png"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Använda data i containerfält