Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga PDF
 
Infoga PDF
Användning 
Importerar en PDF-fil eller filreferens till den aktuella interaktiva containern.
Se även 
Format 
Infoga PDF [Referens;"<filnamn>"]
Tillval 
Spara endast en länk instruerar FileMaker Pro att spara en länk till en PDF-fil i containerfältet i stället för den faktiska filen. Detta alternativ kan minska storleken på din FileMaker Pro-fil, men om du flyttar eller raderar den bildfil som du refererar till kommer FileMaker Pro inte att kunna visa bilden.
Ange källfil låter dig ange PDF-filen som du vill sätta in i den interaktiva containern. Sökvägen måste börja med image, imagemac eller imagewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.
När Infoga PDF utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan markera eller förhandsgranska filen som ska infogas.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.
Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga PDF en felkod som kan fångas med funktionen Get ( SenasteFel ).
Det här scriptsteget fungerar endast med interaktiva containrar. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.
Exempel 1 
Går till fältet Arkiv och infogar en PDF-fil med den relativa filsökvägen bild:Dokument/Produktbeskrivning.pdf.
Gå till fält [Produkter::Fil]
Infoga PDF ["Produktbeskrivning.pdf"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)