Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från senast besökt
 
Infoga från senast besökt
Användning 
Klistrar in data från den senast aktiva posten till det angivna fältet i den nu aktuella posten eller sökposten.
Se även 
Format 
Infoga från senast besökt [Välj; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter allt i fältet. Om du inte väljer detta tillval infogar Infoga från senast besökt resultatet vid insättningspunkten eller i slutet av fältets data.
Gå till målfält anger det fält du vill klistra in i.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd detta scriptsteg om du vill automatisera datainmatningen och vara säker på att det blir konsekvent gjort. Den aktiva posten är den sista posten där FileMaker Pro utförde någon aktivitet, t.ex. klistrade in text eller flyttade till ett fält med scriptsteget Gå till fält.
Kommentarer 
Om det angivna fältet inte finns i den layout där scriptet körs returnerar Infoga från senast besökt en felkod som kan fångas med funktionen Get ( SenasteFel ).
Om du markerar fältdata manuellt innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Skapar en ny post och infogar kundens namn från den senaste posten som visades.
Ny post/sökpost
Infoga från senast besökt [Fakturor::Kundnamn]
Exempel 2 
Infogar värdet från fältet Kundnamn för den senast besökta posten i en sökpost, pausar så att användaren kan göra ändringar och utför sedan sökningen.
Sök [Paus: Av]
Infoga från senast besökt [Fakturor::Kundnamn]
Paus/Återuppta script [Vänta på användaren]
Utför sökning[]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)