Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från index
 
Infoga från index
Användning 
Klistra in ett värde från indexet i ett fält.
Se även 
Format 
Infoga från index [Välj; <tabell::fält>]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter hela innehållet i ett fält. Om du inte väljer detta tillval infogar Infoga från index resultatet vid markörens position eller i slutet av fältets data.
Gå till målfält låter dig ange vilket fält indexvärdet ska klistras in i. Fältet du anger kan vara av valfri typ.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Detta scriptsteg visar index för det aktiva fältet. Du kan använda Infoga från index i bearbetningsläge eller sökläge.
FileMaker Pro visar dialogrutan Index så att användaren kan välja ett ord. Den här metoden främjar konsekvent inmatning och korrekt stavning. För det här scriptsteget kan du ange ett fält och välja hela innehållet i fältet.
FileMaker Pro använder det som senast var valt för tillvalet Visa ord separat i dialogrutan Index (det ligger inte kvar i scriptet).
Kommentarer 
Om det angivna fältet inte finns i den layout där scriptet körs returnerar Infoga från index en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Om du har stängt av indexeringen och avmarkerat alternativet Skapa index automatiskt vid behov kommer indexet inte att visas och en felkod returneras. Mer information om indexering av fält finns i Definiera tillval för fältindex.
Exempel 1 
Visar index för ett fält i sökläge, så att användaren kan välja ett tidigare använt värde.
Sök [Paus: På]
Infoga från index [Kunder::Företag]
Utför sökning [ ]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)