Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga ljud/video
 
Infoga ljud/video
Användning 
Importerar en ljud- eller videofil, eller en filreferens, till den aktuella interaktiva containern.
Se även 
Format 
Infoga ljud/video [Referens;"<filnamn>"]
Tillval 
Spara endast en länk instruerar FileMaker Pro att endast spara en länk till en ljud- eller videofil i containerfältet i stället för den faktiska filen. Detta tillval kan minska storleken på din FileMaker Pro-fil, men om du flyttar eller raderar den bildfil som du refererar till kommer FileMaker Pro inte att kunna visa bilden.
Ange källfil anger ljud- eller videofilen som du vill sätta in i den interaktiva containern. Sökvägen måste börja med movie, moviemac eller moviewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.
När Infoga ljud/video utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan markera eller förhandsgranska filen som ska infogas.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.
Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga ljud/video en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Det här scriptsteget fungerar endast för interaktiva containrar. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.
En lista över medietyper som stöds finns i Använda data i containerfält.
Exempel 1 
Går till fältet Media och infogar en ljudfil med hjälp av den relativa filsökvägen movie:Audio/Music.mp3.
Gå till fält [Kunder::Media]
Infoga ljud/video ["Music.mp3"]
Exempel 2 
Infogar mediafilen som anges i fältet Medianamn i det aktiva containerfältet som referens.
Ange variabel [$MEDIA_SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Medianamn]
Infoga ljud/video [Referens; "$MEDIA_SÖKVÄG"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)