Använda FileMaker Pro Advanced > Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced) > Importera anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
 
Importera anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
När du importeraren egen funktion löser FileMaker Pro automatiskt beroenden när egna funktioner anropar andra egna funktioner.
Så här importerar du egna funktioner:
1. Öppna filen dit de egna funktionerna ska importeras.
2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.
3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera egna funktioner.
4. Öppna filen som innehåller de egna funktioner som du vill importera.
5. Ange ett kontonamn och eventuellt ett lösenord om det efterfrågas. Klicka sedan på OK.
Mer information finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.
6. Markera de egna funktioner som du vill importera i dialogrutan Importera egna funktioner.
7. Klicka på OK.
Dialogrutan Importera sammanfattning öppnas.
8. Klicka på Öppna loggfil när du vill visa loggfilen för import eller klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Importera sammanfattning.
Obs!  Den egna funktionen som du importerat visas längst ned i listan. Om FileMaker Pro betraktar funktionen som ogiltig för målfilen (om exempelvis beroende funktioner, fält eller beräkningar saknas i målfilen eller om funktionen innehåller en ogiltig filtypsreferens) omgärdas den importerade funktionen av kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/). Mer information finns i Beroenderegler för egna funktioner (FileMaker Pro Advanced).
Obs!  Om du avbryter en pågående import måste du manuellt ta bort alla funktioner från målfilen som hunnit importeras.
Relaterade avsnitt 
Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Använda anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)