Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > If
 
If
Användning 
Utvärderar en boolesk (logisk) beräkning och utför en villkorlig åtgärd baserat på utvärderingen.
Se även 
Format 
If [<Logisk beräkning>]
Tillval 
<Logisk beräkning> anger den beräkning du vill ska utvärderas.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om resultatet av beräkningen är alla tal utom noll, utvärderas beräkningen till sant och efterföljande scriptsteg utförs. Om beräkningsresultatet är noll, inga data, eller inte blir ett tal utvärderar beräkningen till falskt och de efterföljande scriptstegen utförs inte.
Varje If-steg måste ha ett motsvarande scriptsteget End If någonstans efter If-steget och med samma indrag. Varje gång som du använder ett If-scriptsteg lägger sektionen för scriptredigering in ett End If-steg automatiskt.
Du kan också lägga till ytterligare villkor med hjälp av scriptsteget Else If och scriptsteget Else.
Kommentarer 
Om du inte anger någon beräkning eller om beräkningen är resultatlös, utvärderas den som falskt. Använd funktionen Get ( SenasteFel ) för att fånga upp dessa fel.
Exempel 1 
Utför en sökning. Om inga poster hittas visas och sorteras alla poster.
Utför sökning [Spara]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If
Exempel 2 
Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om poster hittas sorteras sökresultatet.
Utför sökning [Spara]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Inga poster hittades."]
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If
Exempel 3 
Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om en post hittas visas layouten Fakturainformation. Om mer än en post hittas visas layouten Fakturor.
Utför sökning [Spara]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Ingen post hittades."]
Else If [Get (HittadePoster) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else
Gå till layout ["Fakturor"]
End If
Exempel 4 
Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta så att användaren kan köra scriptet Sök efter fakturor och söka igen. Om en post hittas visas layouten Fakturainformation. Om mer än en post hittas visas layouten Fakturor.
Script: Sök efter fakturor
Utför sökning[]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Ingen post hittades"; "Inga poster hittades. Vill du söka igen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
#Anropar detta script igen som ett delscript
Utför script ["Sök efter fakturor"]
Else
Visa alla
End If
Else If [Get ( HittadePoster ) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else
Gå till layout ["Fakturor"]
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Funktionen If
If-struktur, exempel
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler