Söka efter poster > Utesluta poster från sökresultatet
 
Utesluta poster från sökresultatet
Alla poster som inte finns bland de hittade posterna är uteslutna eller dolda. Du kan utesluta ytterligare poster utan att utföra någon ny sökning.
Viktigt!  Uteslutna poster tas bara bort tillfälligt från sökresultatet. De finns fortfarande kvar i databasen.
 
För att
Gör så här
Utesluta en viss post
Visa eller välj den post som du vill utesluta och välj därefter Poster > Uteslut.
Utesluta en serie poster
Visa eller välj den första posten av ett antal poster i en följd som du vill utesluta och välj därefter Poster > Uteslut flera. Ange antalet poster som du vill utesluta i dialogrutan Uteslut flera och klicka därefter på Uteslut.
Visa de uteslutna posterna
Gör något av följande:
Klicka på cirkeldiagrammet Ikon för cirkeldiagram i statusverktygsfältet.
Välj Poster > Visa endast uteslutna.
Visa alla poster i filen
I bearbetningsläge klickar du på Visa alla i statusverktygsfältet.
I sökläge: Välj Sökposter > Visa alla.
Relaterade avsnitt 
Söka efter poster som inte uppfyller sökvillkoren