Information om sidhuvud och sidfot (Ny layout/rapport, guide)
I panelen i guiden Ny layout/rapport kan du skriva text som ska visas i rapportens sidhuvud och sidfot. Du kan välja om texten ska vänsterjusteras, högerjusteras eller centreras både i sidhuvud och sidfot.
 
Om du vill lägga till följande i layouten ...
Gör så här
Sidnumret när du förhandsgranskar eller skriver ut. (I layoutläget visas sidnummersymbolen, {{Sidnummer}}.)
Välj Sidnummer.
Dagens datum från systemet när du förhandsgranskar eller skriver ut. (I layoutläget visas symbolen för aktuellt datum, {{AktuelltDatum}}.)
Välj Datum.
Namnet på layouten som du angav i den första panelen i guiden.
Välj Namn.
Text i en typsnittsstorlek något större (1,5 gånger) än den befintliga definierade textstorleken eller den storlek som definierats av layouttemat.
Välj Egen text, stor.
I dialogrutan Egen text skriver du vid Egen text vad som ska visas på den angivna platsen och klickar sedan på OK.
Text i samma typsnittsstorlek som den befintliga definierade textstorleken eller den storlek som definierats av layouttemat.
Välj Egen text, liten.
I dialogrutan Egen text skriver du vid Egen text vad som ska visas på den angivna platsen och klickar sedan på OK.
En bild som du sätter in.
Välj Logotyp.
I dialogrutan väljer du en fil som ska infogas och klickar sedan på Öppna.
Information och tips
I FileMaker Pro kommer texten att vänsterjusteras om du lägger till den i vänsterposition, centreras om du lägger till den i centerposition och högerjusteras om du lägger till den i högerposition.
Om du väljer att visa layoutens namn i sidhuvudet eller sidfoten används namnet som du skrev in i guidens första panel. Om du ändrar layoutens namn senare kommer denna ändring inte att speglas i sidhuvudet eller sidfoten.
Du kan skriva in eller klistra in upp till 255 tecken i dialogrutan Egen text.
Du kan placera en bild (logotyp) i sidhuvudet och en i sidfoten. Den maximala höjden på en logotyp är en fjärdedel av sidans höjd och den maximala bredden är sidans bredd.
FileMaker Pro tillämpar formatet från lämplig sidhuvud- eller sidfotsdel på alla mergefält som du skapar i panelen Information om sidhuvud och sidfot. Mer information finns i Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout