Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till föregående fält
 
Gå till föregående fält
Användning 
Flyttar till föregående fält i fältordningen i den aktuella layouten.
Se även 
Format 
Gå till föregående fält
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om inget fält är markerat när det här scriptsteget utförs, flyttar scriptsteget till det sista fältet i ordningsföljden i den aktuella layouten. Om ett fält är formaterat som en knapp blir fältobjektet markerat, inte knappobjektet.
Kommentarer 
I FileMaker WebDirect flyttas markören till det valda fältet.
Exempel 1 
Kontrollerar validering av fältinmatning. Kan startas med scripttriggern VidObjektStäng.
If [IsEmpty ( Kunder::Förnamn )]
Visa anpassad dialogruta ["Du måste ange ett förnamn."]
Gå till föregående fält
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)