Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Uppdatera inte fönster
 
Uppdatera inte fönster
Användning 
Uppdatering av det aktiva fönstret upphör.
Se även 
Format 
Uppdatera inte fönster
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd Uppdatera inte fönster om du vill dölja åtgärder från användaren när FileMaker Pro kör resten av scriptet. Använd ett scriptsteg av typen Uppdatera fönster eller Pausa/Återuppta om du vill återuppta uppdateringen av det aktiva fönstret efter ett scriptsteg av typen Uppdatera inte fönster.
Kommentarer 
Steget Uppdatera fönster behövs inte om det skulle bli det sista steget i ett script. FileMaker Pro stänger automatiskt av Uppdatera inte fönster och uppdaterar skärmen när ett script är slut. Använd Uppdatera fönster om du vill att ett fönster ska uppdateras under tiden som ett script körs.
Exempel 1 
Fryser fönstret, går till layouten Skriv ut fakturor, skriver ut och återgår till den ursprungliga layouten.
Uppdatera inte fönster
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Skriv ut [Spara: Skrivare; Med dialogruta: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Exempel 2 
Fryser fönstret och kopierar sedan data från fältet Arbetstelefon till fältet Kontakt dagtid i alla poster.
Uppdatera inte fönster
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Kunder::Kontakt dagtid; Kunder::Arbetstelefon]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)