Lägga till och visa data > Ange data i poster > Utforma text i bearbetningsläge
 
Utforma text i bearbetningsläge
Du kan ändra textattributen (t.ex. typsnitt, storlek, färg och stil) för data i fält för text, nummer, datum, tid och tidsstämpel. Du kan även ändra styckejustering, marginaler och radavstånd.
Viktigt!  Du kan ändra textattribut för data i fält i både bearbetningsläge och layoutläge. Utformningen i layoutläge är specifik för en viss layout. Utformningen i bearbetningsläge lagras tillsammans med informationen och gäller i alla layouter där fältet visas. Mer information om huruvida du ska utforma data i bearbetnings- eller layoutläge finns i Utforma text.
Så här ändrar du textattribut i bearbetningsläge:
1. Markera texten i ett fält.
2. Välj ett kommando på menyn Utforma eller i formateringslisten.
Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Relaterade avsnitt 
Ange textutformning för fält