Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Formatera portaler
 
Formatera portaler
Du formaterar portalbakgrunder och portalrader separat. Du kan visa en annan bakgrund i varannan portalrad, för kontrast och för att enkelt kunna identifiera raderna. Du kan även visa en annan bakgrundsfärg för den markerade portalraden när portalen visas i Bearbetningsläget.
 
För att
Gör så här
Byta bakgrundsfyllning i en portal
Markera portalen, klicka på Granskaren Knappen Granskare och klicka sedan på Utseende Utseende. I området Grafik går du till Bakgrund, där du kan välja Enhetlig färg, Färgövertoning eller Bild. Från listan för objekttyper (den första listan på fliken) väljer du Portal: Rad. I listan för objektlägen (den andra listan) väljer du Grundfärg. Vid Bakgrund i området Grafik väljer du Ingen.
Obs!  Om fyllningsinställningen inte syns i portalen, ställer du in portalrader som genomskinliga.
Ändra bakgrundsfyllningen för samtliga portalrader
Markera portalen. På fliken UtseendeUtseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Grundfärg från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.
Visa en annan bakgrund i varannan portalrad
Dubbelklicka på portalen, markera Använd alternativt radläge och klicka sedan på OK. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Växla från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.
Visa en annan bakgrund för den markerade portalraden
Dubbelklicka på portalen, markera Använd aktivt radläge och klicka sedan på OK. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Grundfärg från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.
Kommentar 
Om du vill göra portalraderna delvis genomskinliga, väljer du Bakgrund via antingen Enhetlig färg ellerToningsfärg. Klicka på Knapp för skuggfärgspalett och dra sedan skjutreglaget för Opacitet (Windows) eller klicka på Annan färg och dra sedan skjutreglaget för Opacitet (macOS). Du kan inte ändra opaciteten för bildfyllningar.
Relaterade avsnitt 
Skapa portaler för att visa relaterade poster
Ange visningsläge för ett objekt
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en bild