Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Utforma platshållartext
 
Utforma platshållartext
1. I layoutläget markerar du fältet som innehåller platshållartexten.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Från listan för objektlägen (den andra listan på fliken) väljer du Platshållartext.
4. I området Text väljer du önskade alternativ.
Mer information finns i Utforma text.
5. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Utforma objekt med Granskaren