Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Formatera panelkontroller
 
Formatera panelkontroller
Du kan ändra utseendet på flikkontroller och glidkontroller, samt på objekt i paneler. Dessutom kan du formatera:
visningslägen för enskilda flikpaneler (mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt)
komponenter i glidkontroller (glidkontrollsområdet, glidpaneler och punkterna)
Så här formaterar du en panelkontroll:
1. I Layoutläge:
Så här formaterar du visningsläget för en flikpanel: I Granskaren väljer du läge i listan för objektlägen (på den övre delen av fliken Utseende Utseende).
Så här formaterar du en komponent i en glidkontroll: I Granskaren väljer du Glidkontroll, Glidkontroll: Panel eller Glidkontroll: Punkter från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken Utseende Utseende).
2. Välj ett eller flera av följande alternativ.
 
För att
Gör så här
Ändra fyllning för fliken som ligger längst fram, området i en glidkontroll under glidpanelerna eller objekten i en flik- eller glidpanel
I Layoutläge markerar du flikkontrollen, glidkontrollen eller objekten som du vill ändra. (Mer information finns i Markera och arbeta med objekt i panelkontroller.) Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende och välj en fyllning i området Grafik. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden, Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning eller Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en bild.
Tips!  Du kan använda samma fyllning för samtliga flikar i en flikkontroll genom att dra pilpekaren och skapa en markeringsruta som omger flikkontrollen och sedan ange en fyllning.
Ändra format och färg på kanten runt en panelkontroll
Markera flik- eller glidkontrollen, sedan:
Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende och välj tillval för Linje i området Grafik.
Du kan även använda alternativen för Linje i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Ändra form på hörnen i en flik- eller glidkontroll
Markera flikkontrollen eller glidkontrollen, klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten och sedan på Utseende Utseende. I området Grafik väljer du de hörn som du vill ska vara rundade, och vid Hörnradie anger du ett värde i punkter. Ju högre värde du anger, desto mer rundade blir hörnen.
Placera alla flikar på flikpaneler längst till vänster, centrerat, längst till höger eller sprid ut dem över flikpanelerna
Dubbelklicka på flikkontrollen. I dialogrutan Konfiguration av flikkontroll väljer du ett tillval från listan Flikjustering .
Ändra utformning på namnet på en flikpanel
Markera en flikkontroll, sedan:
Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende och välj tillval i området Text.
Du kan även använda textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Textalternativen för ett flikpanelnamn gäller för alla paneler. Mer information finns i Utforma text.
Ändra bredden på all flikar i en flikkontroll.
Dubbelklicka på flikkontrollen. I dialogrutan Konfiguration av flikkontroll väljer du ett tillval från Flikbredd.
För Etikettbredd + marginal för, Minimum för eller Fast bredd för väljer du Tum, Centimeter eller Punkter och anger sedan ett värde.
Ändra fyllning eller färg och format för kanten runt glidkontrollspunkterna
Markera glidkontrollen och klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka på Utseende Utseende och välj sedan Glidkontroll: Punkter i listan för objekttyper (på den övre delen av fliken). I området Grafik väljer du en fyllning och sedan tillval för Linje. Du kan även använda alternativen för Linje i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Lägga till yttre skuggor på en flik- eller glidkontroll
Markera flikkontrollen eller glidkontrollen, klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten och sedan på Utseende Utseende. I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga. Klicka på Redigera för att ändra skuggningseffekterna.
Lägga till inre skuggor på glidpaneler
Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten och sedan på Utseende Utseende. Därefter väljer du Glidkontroll: Punkter i listan för objekttyper (på den övre delen av fliken). I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga. Klicka på Redigera för att ändra skuggningseffekterna.
Justera paddingen på en flik- eller glidkontroll för att ändra dess mått
Markera flikkontrollen eller glidkontrollen, klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten och sedan på Utseende Utseende. I området Avancerad grafik anger du värden i Padding.
Kommentar 
Du kan ändra fyllningen och kanterna för individuella glidpaneler.
Du kan inte använda yttre skuggor på glidpaneler eller inre skuggor på flikkontroller och glidkontrollspunkter.
Relaterade avsnitt 
Utforma text
Ordna objekt
Visa text- eller fältramar
Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt