Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster
 
Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster
Så här utformar du en knapp eller flytande fönster-knapp:
1. Markera en knapp eller flytande fönster-knapp i Layoutläge.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Välj Knapp eller Knapp: Ikon från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken), och gör sedan följande.
Obs!  Alla tillval är inte tillgängliga för alla komponenter.
 
För att
Gör så här
Ändra attribut för linjeformat, färg och fyllning
Ändra tillval för linjeformat, färg och fyllning i området Grafik.
Ändra etikettextens format
Gör något av följande:
Välj alternativ i området Text i Granskaren.
Använd textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Ange horisontell och vertikal justering för etikettext och ikon
I området Stycke anger du horisontell och vertikal justering.
Ändra etikettikonernas färg
Välj Knapp: Ikon från listan för objekttyper och välj sedan visningsläge (från den andra listan på fliken). I området Grafik väljer du färg.
Du kan ändra fyllningsfärg för ikonerna som medföljer. Om du ändrar fyllningsfärgen i FileMaker Pro för egna ikoner i SVG-format, påverkas dock bara element som inte redan har en fyllningsfärg som definierats i SVG-filen. Mer information om SVG-stöd finns i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner. Du kan inte ändra fyllningsfärg för egna ikoner i PNG-format.
Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.
Lägg till en skugga
I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga, Inre skugga eller båda.
Justera padding mellan knappens kanter och både etikettexten och ikonen
Vid Padding i området Avancerad grafik anger du värden (i punkter) för Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.
Justera padding mellan ikon och etikettext
Välj Knapp: Ikon från listan för objekttyper och ange sedan ett lämpligt värde för Padding (i punkter).
Så här utformar du ett flytande fönster:
Du utformat ett flytande fönster och det flytande fönstrets innehållsområde separat.
1. Markera det flytande fönstret i Layoutläget.
Om det flytande fönstret är dolt markerar du knappen för flytande fönster och väljer sedan Utforma > Visa flytande fönster.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Välj Flytande fönster eller Flytande fönster: Innehåll från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken), och gör sedan följande.
 
För att
Gör så här
Ändra linjeformat eller färg för kanten på det flytande fönstret eller för kanten på det flytande fönstrets innehållsområde
Välj tillval för linjeformat eller färg i området Grafik.
Ändra utseendet på det flytande fönstrets bakgrund eller bakgrunden i det flytande fönstrets innehållsområde
Välj en bakgrundsfyllning i området Grafik.
Tips!  Du kan skapa en anpassad kant för ett flytande fönster genom att ange olika fyllningar för det flytande fönstret och dess innehållsområde.
Lägga till en yttre skugga på det flytande fönstret
I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga.
Lägga till en inre skugga på det flytande fönstrets innehållsområde
I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga.
Ändra paddingen mellan det flytande fönstrets ram och ramen för det flytande fönstrets innehållsområde
I området Avancerad grafik anger du värden i Padding.
Ändra utseende på det flytande fönstrets rubrik
Om dialogrutan Inställning av knapp för flytande fönster inte är öppen, dubbelklickar du på det flytande fönstret eller markerar det flytande fönstret och väljer Utforma > Inställning av knapp för flytande fönster, och sedan:
Välj tillval i området Text eller området Stycke.
Du kan även använda textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Relaterade avsnitt 
Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
Utforma text