Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Utforma knapprader
 
Utforma knapprader
1. Välj layouten på Layout-menyn i layoutläge och markera sedan knappraden.
Tips!  Du kan markera knappraden genom att klicka på ytterkanten tills handtagen visas på alla sidor.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Välj Knapprad, Knapprad: Avgränsare, Knapprad: Segment eller Knapprad: Ikon från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken).
Obs!  Alla tillval är inte tillgängliga för alla komponenter.
 
För att
Gör så här
Ändra linjeformat och färg på knappradens kant
Välj Knapprad från listan för objekttyper och välj sedan linjeformat och färg i området Grafik.
Ändra utseende och storlek på knappradens avgränsare
Välj Knapprad: Avgränsare från listan för objekttyper. I området Grafik väljer du linjetyp, storlek och färg.
Ändra etikettextens format (för alla segment)
Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. Gör sedan något av följande:
Välj alternativ i området Text i Granskaren.
Använd textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Knappen Formateringslist i layoutlisten.
Ange horisontell och vertikal justering för etikettext och ikon (för alla segment)
Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. I området Stycke anger du horisontell och vertikal justering.
Lägga till en yttre skugga på knappraden
Välj Knapprad från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga.
Lägga till en inre skugga på knappradens segment
Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga.
Lägga till padding mellan etikettext eller ikon och segmentets kant
Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. Vid Padding i området Avancerad grafik anger du värden (i punkter) för Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.
Lägga till padding mellan knappradsavgränsare
Välj Knapprad: Avgränsare från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik anger du värden vid Upptill och Nedtill för en horisontell knapprad, och värden vid Vänster och Höger för en vertikal knapprad.
Ändra färg på knappradens segment
Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper och välj sedan ett visningsläge. I området Grafik väljer du färg och linjetyp.
Ändra etikettikonens färg
Välj Knapprad: Ikon från listan för objekttyper och välj sedan visningsläge (från den andra listan på fliken). I området Grafik väljer du färg.
Du kan ändra fyllningsfärg för ikonerna som medföljer. Om du ändrar fyllningsfärgen i FileMaker Pro för egna ikoner i SVG-format, påverkas dock bara element som inte redan har en fyllningsfärg som definierats i SVG-filen. Läs mer: FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner. Du kan inte ändra fyllningsfärg för egna ikoner i PNG-format.
Justera padding mellan ikon och etikettext
Välj Knapprad: Ikon från listan för objekttyper och ange sedan ett lämpligt värde för Padding (i punkter).
Relaterade avsnitt 
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
Utforma text
Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt
Ange visningsläge för ett objekt