Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden > Prioritering som används för att visa formateringsattribut
 
Prioritering som används för att visa formateringsattribut
När du ändrar visningsattribut för objekt, layoutdelar eller i layoutbakgrunden visar FileMaker Pro formateringen enligt en definierad hierarki eller genom företräde. En faktor som avgör om formatattribut visas är om du sparar ändringarna på layoutnivå eller på temanivå. Följande illustration visar ordningen i vilken formateringsändringar visas.
Ordning som formateringsändringarna utförs i
Relaterade avsnitt 
Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt
Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden
Visa och använda format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Spara och hantera layoutteman